PROGRAM
Δευτέρα

22:00 - 24:00 NIKOS TSIARAS                                               
00:00 - 01:00 JOHN BIZIOS
01:00 - 02:00 MODOK

Τρίτη

22:00 - 24:00 NIKOS TSIARAS
00:00 - 01:00 NICKKAL
01:00 - 02:00 OLGA


Τετάρτη

22:00 - 24:00 NIKOS TSIARAS
00:00 - 01:00 MARK DIVE
01:00 - 02:00 MARINA STELLIOU


Πέμπτη

22:00 - 24:00 NIKOS TSIARAS
00:00 - 01:00 VILLA WHITE
01:00 - 02:00 GIORGOS STEFANOUDIS


Παρασκευή

22:00 - 24:00  NIKOS TSIARAS
24:00 - 01:00 TZINA CHRISTODOULOU
01:00 - 02:00 TASOS ALTIKOLATSIS


Σάββατο

14:00 - 15:00  JOHN BIZIOS
15:00 - 16:00 JOSH ROLL
16:00 - 17:00 MARK DIVE
17:00 - 18:00 NICK AG
18:00 - 19:00 MICHAEL G
00:00 - 01:00 AGENT GREG

Κυριακή


14:00 - 15:00 NICKKAL
15:00 - 16:00 HARIS EFSTATHIADIS
16:00 - 17:00 STEVE BILLAS
17:00 - 18:00 JOHN PAPA
18:00 - 19:00 TZINA CHRISTODOULOU
23:00 - 24:00 GRECO SOUL
00:00 - 01:00 TASOS KARAMANIS