.

PROGRAM

Απριλίου 22, 2019 Athens UP 0 Comments


ΔΕΥΤΕΡΑ        

22:00 - 23:00 MODOK
00:00 - 04:00 NIKOS TSIARAS


ΤΡΙΤΗ             

22:00 - 24:00 NICKKAL
00:00 - 04:00 NIKOS TSIARAS


ΤΕΤΑΡΤΗ         

22:00 - 24:00  MARK DIVE
00:00 - 04:00 NIKOS TSIARAS


ΠΕΜΠΤΗ         

22:00 - 24:00 JOHN BIZIOS
00:00 - 04:00 NIKOS TSIARAS


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

22:00 - 24:00 MICHAEL G
00:00 - 04:00 NIKOS TSIARAS
                             

ΣΑΒΒΑΤΟ

22:00 - 24:00 JOHN PAPA

You Might Also Like

0 comentários: